Arbitrážní a smírčí společnost

Arbitrážní a smírčí soud

Vítejte na stránkách společnosti Arbitrážní a smírčí společnost, s.r.o.

Stránky jsou v výstavbě

Navštivte nás opět prosím během týdne.


Arbitráže - pomoc v podnikání

Rozhodčí řízení (někdy též arbitráž) je mimo soudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako náhrada civilního procesu při řešení majetkových sporů.

Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením považováno
za jeho největší výhody.

Rozhodčí smlouva

Smluvní strany se mohou již při uzavírání smlouvy dohodnout, že případné spory mezi nimi budou vyňaty z pravomoci obecných soudů a budou řešeny buď rozhodčím řízením u stálého rozhodčího soudu nebo rozhodčím řízením ad hoc.

Design by Web Developers®, Powered by Elixon CMS/AJAX™